1
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
2
από Meyer - Bohe Walter
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
3
από Deilmann Harald, Kirschenmann Joerg C., Pfeiffer Herbert
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
4
από Candilis Georges
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
5
από Deilmann Harald
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
6
από Peters Paulhans, Kolin Josef, Muhlbauer Dorothea, Winter Siegfried
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
7
από Deilmann Harald, Ridderstrom Einar
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
11
από Herholdt Gerhard
Στοιχεία έκδοσης: 1963

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Βιβλίο
13
από Theil H.
Στοιχεία έκδοσης: 1959

Βιβλίο
14
από Newmann Horst
Στοιχεία έκδοσης: 1959

Βιβλίο
15
από Zahner Hanni
Στοιχεία έκδοσης: 1957

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1930

Βιβλίο
17
από Muthesius Hermann
Στοιχεία έκδοσης: 1925

Βιβλίο
18

Βιβλίο