1
από Reinhardt Fritz, Soeder H.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
2
από Smirnow W.I.
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
3
από Constam M.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
4
από Haacke W., Hirle M., Maas O.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
5
από Haacke W., Hirle M., Maas O.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
6
από Wittke Heinz
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο
7
από Kramer Helmut
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
8
από Marks R.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
9
από Schneider Ivo
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
10
από Fuchs Walter R.
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο
12
από Zurmuehl Rud.
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
13
από Arnold Guenter
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
14
από Doerfling Richard
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Βιβλίο
15
από Baule B.
Στοιχεία έκδοσης: 1958

Βιβλίο
16
από Rothe R.
Στοιχεία έκδοσης: 1957

Βιβλίο
17
από Blasius Heinrich
Στοιχεία έκδοσης: 1954

Βιβλίο
18
από Doerfling Richard
Στοιχεία έκδοσης: 1942

Βιβλίο
19
από Helm G.
Στοιχεία έκδοσης: 1921

Βιβλίο
20
από Junger F.
Στοιχεία έκδοσης: 1908

Βιβλίο