1
από Porschmann H.
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1956

Βιβλίο
3
από Schreyer
Στοιχεία έκδοσης: 1955

Βιβλίο
4
από Wendehorst Reinhard
Στοιχεία έκδοσης: 1954

Βιβλίο
5
από Hart Franz
Στοιχεία έκδοσης: 1951

Βιβλίο