1
από Kuhlmann Ulrike
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
4
από WEIGLER H.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
5
από Grasser E.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
7
από Leonhardt Fritz, Moennig E.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
8
από Boll K., Hettasch K., Stoeber K.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
9
από Funk P., Bonzel J., Bud H.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
10
από Funk P., Bonzel J., Bub Heinrich
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο
12
από KOEPCKE W., Denecko G.
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
13
από Ouvrier Eugen
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
14
από Brendel G.
Στοιχεία έκδοσης: 1963

Βιβλίο
15
από Ouvrier Eugen
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Βιβλίο
16
από Pucher A.
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Βιβλίο
17
από Tramitz W.
Στοιχεία έκδοσης: 1959

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1958

Βιβλίο
19
από Ouvrier Eugen
Στοιχεία έκδοσης: 1957

Βιβλίο
20
από Pucher A.
Στοιχεία έκδοσης: 1953

Βιβλίο