1
από Gregor Alfred, Gregor H.J.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
2
από Gregor Alfred, Gregor H.J.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1964

Βιβλίο
4
από Hirschfeld Kurt
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Βιβλίο
5
από Boetzl J., Martin H.D.
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Βιβλίο
6
από Hirschfeld Kurt
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Βιβλίο
7
από Szymczyk Jan
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Βιβλίο
8
από Geiger F.
Στοιχεία έκδοσης: 1960

Βιβλίο
9
από Kirchhoff Rud.
Στοιχεία έκδοσης: 1960

Βιβλίο
10
από Hirschfeld Kurt
Στοιχεία έκδοσης: 1959

Βιβλίο
11
από Geiger F.
Στοιχεία έκδοσης: 1958

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1957

Βιβλίο
13
από Beyer Kurt
Στοιχεία έκδοσης: 1956

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1956

Βιβλίο
15
από Kirchhoff Rud.
Στοιχεία έκδοσης: 1954

Βιβλίο
16
από Rothe A.
Στοιχεία έκδοσης: 1953

Βιβλίο
17
από Beyer Kurt
Στοιχεία έκδοσης: 1948

Βιβλίο
18
από Stiegler Fr.
Στοιχεία έκδοσης: 1944

Βιβλίο
19
από Schlink Wilhelm, Dietz Heinrich
Στοιχεία έκδοσης: 1939

Βιβλίο
20
από Foeppl P., Neuber Hen.
Στοιχεία έκδοσης: 1935

Βιβλίο