1
από Koenig Herbert T.
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
3
από Bergmann L., Schaefer C.
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο
4
από Hammer Anton, Hammer Karl
Στοιχεία έκδοσης: 1964

Βιβλίο
5
από Bergmann L., Schaefer C.
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Βιβλίο
6
από Gerthsen Cristian, Kneser Hans O.
Στοιχεία έκδοσης: 1960

Βιβλίο
7
από D' Ans Jean, Lax Ellen
Στοιχεία έκδοσης: 1949

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1941

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1939

Βιβλίο
10
από Liechti A., Minder W.
Στοιχεία έκδοσης: 1939

Βιβλίο
11
από ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1938

Βιβλίο
12
από Westphal Wilhelm H.
Στοιχεία έκδοσης: 1938

Βιβλίο
13
από Geiger H.
Στοιχεία έκδοσης: 1937

Βιβλίο
14
από Tomaschek R.
Στοιχεία έκδοσης: 1936

Βιβλίο
15
από Tomaschek R.
Στοιχεία έκδοσης: 1936

Βιβλίο
16
από SCHEEL KAR
Στοιχεία έκδοσης: 1935

Βιβλίο
17
από Αλεξόπουλος Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1932

Βιβλίο
18
από Kohlrausch F., Kruger F.
Στοιχεία έκδοσης: 1932

Βιβλίο
19
από Berg E.J., Gramisch O., Tropper Η.
Στοιχεία έκδοσης: 1932

Βιβλίο
20
από Jaeger G.
Στοιχεία έκδοσης: 1909

Βιβλίο