1
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
7
από Babanaszisz Szteriosz, Denke Geza
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
8
από Erno Marosi
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
9
από Bogardi Janos
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
10
από Bogardi Janos
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο
11
από Hazay J.
Στοιχεία έκδοσης: 1970

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο