1
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
3
από ΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ., Ζιάκας Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
4
από D'Ossat G.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο