1
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
3
από ΤΣΟΠΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ., Ζιάκας Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
4
από D'Ossat G.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
5
από ΦΟΥΖΙΝΑΣ ΓΕΩ.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
8
από VISALBERGHI ALD.
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
9
από Ruffia P.B., Golda M.P., Pastori G.
Στοιχεία έκδοσης: 1963

Βιβλίο