1
από Zanin-Skevis L.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
2
από Στεριώτου Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
3
από Rossini G., Segre Dan.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
4
από Santarella L.
Στοιχεία έκδοσης: 1956

Βιβλίο
5
από Signorini A.
Στοιχεία έκδοσης: 1948

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1651

Βιβλίο
7

Βιβλίο