1
από Cassi Ramelli A.
Στοιχεία έκδοσης: 1956

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1932

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1932

Βιβλίο
4
από Βασιλείου Φ.
Στοιχεία έκδοσης: 1932

Βιβλίο
5
από Loprestis P.
Στοιχεία έκδοσης: 1929

Βιβλίο
6
από Cagli E.C.
Στοιχεία έκδοσης: 1928

Βιβλίο
7
από Baluffi G.
Στοιχεία έκδοσης: 1916

Βιβλίο
8
από Marrani Pel.

Βιβλίο
9

Βιβλίο