1
από Pietro (san) Silvio, Gallo Paola
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
2
από Zanin-Skevis L.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
3
από Dalco F.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
4
από Aloi Giampiero
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
5
από Cesteli-Guidi C.
Στοιχεία έκδοσης: 1960

Βιβλίο
6
από Campanini R.
Στοιχεία έκδοσης: 1959

Βιβλίο
7
από Santarella Luigi
Στοιχεία έκδοσης: 1956

Βιβλίο
8
από Moretti B.
Στοιχεία έκδοσης: 1951

Βιβλίο
9
από Campanini R., Del Marco B.
Στοιχεία έκδοσης: 1950

Βιβλίο