1
από Pietro (san) Silvio
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο
4
από Vitruvius - Pollio Marcus
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Βιβλίο
5
από Tuzzi Vincenzo
Στοιχεία έκδοσης: 1831

Βιβλίο