1
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
2
από Pinelli Antonio
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
3
από Aloi Roberto
Στοιχεία έκδοσης: 1958

Βιβλίο
4
από Cassi Ramelli A.
Στοιχεία έκδοσης: 1956

Βιβλίο
5
από Cassi Ramelli A.
Στοιχεία έκδοσης: 1949

Βιβλίο
6
από Moretti Bruno
Στοιχεία έκδοσης: 1936

Βιβλίο