1
από Ballio Giulio, Bernuzzi Claudio
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
4
από Makowski Z. S.
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1975

Βιβλίο
8
από Magenta G.
Στοιχεία έκδοσης: 1974

Βιβλίο
9
από Carputi U., Locatelli M.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
10
από Matildi P., Mele M., Foti C., Sollazzo A.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
11
από Finzi L., Nova E.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
12
από Baldacci Riccardo, Ceradini Giulio, Giangreco Elio
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο
13
από Matildi P., Foti C., Sollazzo A.
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο
14
από De Miranda Fabrizio
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο