1
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
2
από Ushida Eisaku, Findlay Kathryn
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
5
από Muto Shoichi
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
6
από Higuchi S.
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
9
από Yoshikawa Isao
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
11
από Yoshikawa Isao
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
13
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
19
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
20
από Futagawa Yukio
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο