1
από Miklosich Franz, Mueller Joseph
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
2
από Σάθας Κ. Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
4
από Αρχιμήδης
Στοιχεία έκδοσης: 1910

Βιβλίο
5
από Ευκλείδης
Στοιχεία έκδοσης: 1883

Βιβλίο
6

Βιβλίο
7

Βιβλίο