1
από Miklosich Franz, Mueller Joseph
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
3
από Αρχιμήδης
Στοιχεία έκδοσης: 1910

Βιβλίο
4
από Ευκλείδης
Στοιχεία έκδοσης: 1883

Βιβλίο
5

Βιβλίο
6

Βιβλίο