1
Στοιχεία έκδοσης: 2011

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2010

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
7
από Szafer Prz.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1972

Βιβλίο
9
από Szymczyk Jan
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Βιβλίο