1
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
2
από Rau Romeo, Mihuta Dan
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο
3
από Lazarescu Cezar, Tologea Sebastian
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
5
από Belea Romeo, Fulicea Victor, Moraru Sebastian, Stancu Tudor, Teodorescu Aurel
Στοιχεία έκδοσης: 1967

Βιβλίο
6
από Gusti Gustav
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
7
από Gusti Gustav
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
8
από Gusti Gustav
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
9
από Laurian Radu
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
10
από Moncea J., Saucan Al., Tacorian T., Tomuta Al.
Στοιχεία έκδοσης: 1965

Βιβλίο
11
από Ionescu Grigore
Στοιχεία έκδοσης: 1963

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1963

Βιβλίο
13
από Gheorghiu Adrian
Στοιχεία έκδοσης: 1963

Βιβλίο
14
από Grigoras N.
Στοιχεία έκδοσης: 1962

Βιβλίο
15
από Hangan Mihail D.
Στοιχεία έκδοσης: 1957

Βιβλίο
16
από Bordenache R., Stern H.
Στοιχεία έκδοσης: 1956

Βιβλίο
17
Στοιχεία έκδοσης: 1935

Βιβλίο