1
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
3
από Mihailescu Nicolae St., Grigore Ion, Schmiedigen Victor I.A.
Στοιχεία έκδοσης: 1957

Βιβλίο
4
από Mazilu Panait C.
Στοιχεία έκδοσης: 1955

Βιβλίο