1
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
3
από Filipov I.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
5
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
6
από Lifchitz E., Pitajewski L.P.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
7
από Meshchersky I. V.
Στοιχεία έκδοσης: 1968

Βιβλίο
8
από Szymczyk Jan
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Βιβλίο
9
από Schleicher C., Wegener B.
Στοιχεία έκδοσης: 1960

Βιβλίο
10
από Lipin Vac.

Βιβλίο