1
Στοιχεία έκδοσης: 2000

Βιβλίο
2
από Κλάδου - Μπλέτσα Αιμιλία
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
3
από Μπίρης Μάνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο