1
από Κοκκινάκης Γεώργιος Κ., Καρύδης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
2
από Κοκκινάκης Γεώργιος Κ., Καρύδης Γεώργιος
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
3
από Τσαγάκης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
4
από Γκρός Γεώργιος Ρ., Λαζαρίδης Λάζαρος
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο