1
από Leonhardt Fritz, Monnig E.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
2
από Konig G., Liphardt S., Paschen H., Koeseoglu S.
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
3
από Leonhardt Fritz, Monnig E.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
4
από Grasser E., Linse D.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
5
από Konig G., Eisert H.D., Eisert H.D.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο