1
από Παπαζάχος Β., Δρακόπουλος Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
2
από Παπαζάχος Β.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
3
από Παπαζάχος Β., ΠΑΠΑΖΑΧΟΥ ΚΑΤ.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
4
από Παπαζάχος Β.....
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο