1
από Σπυρόπουλος Παναγιώτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1971

Βιβλίο
2
από Σπυρόπουλος Παναγιώτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1969

Βιβλίο
3
από Σπυρόπουλος Παναγιώτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1966

Βιβλίο
4
από Σπυρόπουλος Παναγιώτης Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1959

Βιβλίο