1
από Τοράκη Κατερίνα, Στασινός Χρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
2
από Καλαφατούδης Στράτος, Τοράκη Κατερίνα
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
3
από Τοράκη Κατερίνα
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο