1
από Παπαφωτίου Απόστολος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
2
από Κωστούλας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
4
από Μυλωνάς Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
5
από Αγοροπούλου - Μπιρμπίλη Αφροδίτη
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
9
από Μυλωνάς Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
12
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
13
από Λιούφης Π. Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
16
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
17
από Δρόσου-Παναγιώτου Νικ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
18
από Μιχελή Λίζα
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
19
από Σινίκη-Παπακώστα Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
20
από Κλιάφα Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο