1
από Παπαφωτίου Απόστολος Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 2007

Βιβλίο
2

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
6
από Μυλωνάς Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
7
από Προκοπίου Γεώργιος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
10
από Τσοκόπουλος Βάσιας
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
11
από Μυλωνάς Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
13
από Στυλιανίδης Αντ., Στυλιανίδης Βαγγέλης
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
15
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
16
από Λιούφης Π. Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
18
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
19
από Δρόσου-Παναγιώτου Νικ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
20
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο