21
από Δρόσου-Παναγιώτου Νικ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
22
από Χριστοφιλόπουλος Δημήτρης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
23
από Φιλιππίδης Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
24
από Κωνσταντινίδης Αρης
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
25
από Λυγίζος Γιάννης.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
26
από Μπίρης Μάνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
28
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
29
από Κονταράτος Σάββας
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
30
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
32
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
33
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
34
από Κωνσταντινόπουλος Χρήστος
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
35
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
36
από Βακαλό Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
37
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
38
από Βασιλειάδης Δ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
40
από Μουτσόπουλος Νικόλαος Θ.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο