1
από Ζήβας Διονύσης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
3
από Προκοπίου Γεώργιος Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
5
από Κλάδου - Μπλέτσα Αιμιλία
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
6
από Μπίρης Μάνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
7
από Ζήβας Διονύσης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο