1
από Leonhardt Fritz, Monnig E.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
2
από Grasser E., Linse D.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο
3
από Konig G., Eisert H.D., Eisert H.D.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο