1
από Κωστούλας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
3
από Μυλωνάς Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
5
από Μυλωνάς Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
7
από ΛΙΟΥΦΗΣ ΠΑΝ.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
9
από Κλιάφα Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
10
από Προκόβας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
11
από Αβραμόπουλος Μίχ. Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Βιβλίο
12

Βιβλίο