1
Στοιχεία έκδοσης: 1984

Βιβλίο
2
από Leonhardt Fritz
Στοιχεία έκδοσης: 1980

Βιβλίο
4
από Leonhardt Fritz, Monnig E.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
5
από Leonhardt Fritz, Monnig E.
Στοιχεία έκδοσης: 1977

Βιβλίο
6
από Grasser E., Linse D.
Στοιχεία έκδοσης: 1973

Βιβλίο