1
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
2
από Πενέλης Γεώργιος Γ., Κάππος Ανδρέας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
6
από Dowrick David
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
8
από Ευσταθιάδης Ε.
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
10
από Μάνος Γεώργιος Χ.
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο
13

Βιβλίο