1
από Σπυράκος Κων/νος
Στοιχεία έκδοσης: 2004

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
3
από Λιβιεράτος Σ.Π., Χαραμιδόπουλος Δ.Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
4
από Παπαζάχος Β., Δρακόπουλος Ιωάννης
Στοιχεία έκδοσης: 1992

Βιβλίο
7
από Dowrick David
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
8
από Muto Kiyoshi
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
10

Βιβλίο