1

Βιβλίο
2
από Ζήβας Διονύσης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
4
από Προκοπίου Γεώργιος, Αγγέλου
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
6
από Κλάδου - Μπλέτσα Αιμιλία
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
7
από Μπίρης Μάνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
8
από Ζήβας Διονύσης Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο