1
από Κωνσταντινίδης Αρης
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
2
από Μαρτινίδης Πέτρος
Στοιχεία έκδοσης: 1979

Βιβλίο
3
από Rapoport Amos
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο