1
από Τοράκη Κατερίνα, Στασινός Χρ.
Στοιχεία έκδοσης: 1997

Βιβλίο
2
από Τοράκη Κατερίνα
Στοιχεία έκδοσης: 1995

Βιβλίο
3
από Ισαρης Κυρ., ΜΑΛΙΑΠΗΣ Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1993

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
5
από Simpson A.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
6
από Dickler H.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
7
από Byers R.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
8
από Cowart R.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
9
από Κόλλιας Ι.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο