1
από Hergert D.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
3
από Schildt H.
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
4
από Wetzell Otto W.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
5
από Fischer P.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
6
από Hergert D.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
7
από Miller A.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
8
από Muller Gerh, Kick T.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
9
από Dickler H.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
10
από Byers R.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
11
από Cowart R.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
12
από Βουτηράς Γ., Ρουβάς Α.
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
13
από Shelley J., Νινής Νίκος
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
14
από Stephenson A., Φαλδαμής Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
15
από Κοίλιας Χ..
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
16

Βιβλίο
17
από SMITH P.D.

Βιβλίο