1
από Κωστούλας Κ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
3
από Μυλωνάς Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
5
από Μυλωνάς Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
6
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
8
από Λιούφης Π. Ν.
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
11
από Δρόσου-Παναγιώτου Νικ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
12
από Κλιάφα Μ.
Στοιχεία έκδοσης: 1983

Βιβλίο
13
από Προκόβας Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1982

Βιβλίο
14
Στοιχεία έκδοσης: 1981

Βιβλίο
15
από Αβραμόπουλος Μίχ. Π.
Στοιχεία έκδοσης: 1961

Βιβλίο
16

Βιβλίο