1
από Γιακουμακάτος Αντρέας
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
2
από Rossi Aldo
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
3
από Κωνσταντινίδης Αρης
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
4
από Κωνσταντινίδης Αρης
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
5
από Κονταράτος Σάββας
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
6
από Τζώνος Παναγιώτης
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο
7
από Rapoport Amos
Στοιχεία έκδοσης: 1976

Βιβλίο