1
από Κλάδου - Μπλέτσα Αιμιλία
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
2
από Μιχελή Λίζα
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
3
από Jencks Charles
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
4
από Μπίρης Μάνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο