1
από Βέττας Ευστάθιος
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
2
από Κωτσοβίνος Βασίλης Ευαγ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
4
από Ρωμαλιάδης Ανδρέας Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
5
από ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
6
από Σολδάτος Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
7
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο