1
από Κωτσοβίνος Βασίλης Ευαγ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
2
από Σολδάτος Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
5
από Χριστοφιλόπουλος Δημήτρης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1999

Βιβλίο
7
από ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
8
από Σολδάτος Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
9
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο