1
από Βέττας Ευστάθιος
Στοιχεία έκδοσης: 2005

Βιβλίο
2
από Κωτσοβίνος Βασίλης Ευαγ.
Στοιχεία έκδοσης: 2002

Βιβλίο
4
Στοιχεία έκδοσης: 2001

Βιβλίο
5
από Ρωμαλιάδης Ανδρέας Σ.
Στοιχεία έκδοσης: 1991

Βιβλίο
6
από ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
7
από Σολδάτος Δημήτριος
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
8
Στοιχεία έκδοσης: 1989

Βιβλίο
9
από Χριστοφιλόπουλος Δημήτρης Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
10
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
11
Στοιχεία έκδοσης: 1985

Βιβλίο