1
από Καλαφατούδης Στράτος, Τοράκη Κατερίνα
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
2
από Sagman S., Graver Sandlar J.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
3
από Jorgensen C.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
4
από Donovan J.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο