1
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
2
από Sagman S., Graver Sandlar J.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
3
από Gilbert C.., Williams L.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
4
από Donovan J.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
5
από Miller A.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
6
από Muller Gerh, Kick T.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο