1
από Καλαφατούδης Στράτος, Τοράκη Κατερίνα
Στοιχεία έκδοσης: 1996

Βιβλίο
2
Στοιχεία έκδοσης: 1994

Βιβλίο
3
από Sagman S., Graver Sandlar J.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
4
από Gilbert C.., Williams L.
Στοιχεία έκδοσης: 1990

Βιβλίο
5
από Jorgensen C.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
6
από Donovan J.
Στοιχεία έκδοσης: 1988

Βιβλίο
7
από Miller A.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
8
από Muller Gerh, Kick T.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο