1
από Κλάδου - Μπλέτσα Αιμιλία
Στοιχεία έκδοσης: 1998

Βιβλίο
2
από Μπίρης Μάνος Γ.
Στοιχεία έκδοσης: 1987

Βιβλίο
3
Στοιχεία έκδοσης: 1986

Βιβλίο
4
από Κλάδου - Μπλέτσα Αιμιλία
Στοιχεία έκδοσης: 1978

Βιβλίο